fbpx

INTEGRACJA ZESPOŁÓW – WARSZTATY COACHINGOWE

Warsztaty coachingowe SPEED OF TRUST

dedykowane integracji zespołów

„LepiejRazem” -Jak LEPIEJ działać RAZEM, bo RAZEM jest LEPIEJ

Celem warsztatów integracyjnych jest zbudowanie przekonania, że warto poznać siebie nawzajem nie tylko na gruncie zawodowym, ale i w szerszej perspektywie i wykorzystać uzyskane bezpieczeństwo emocjonalne do realizacji celów strategicznych organizacji.

DLA KOGO:

 • Dla wszystkich zespołów gdzie potrzebne jest pochylenie się nad usprawnieniem codziennej komunikacji i współpracy, zbudowaniem zaufania do działania w atmosferze wzajemnego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, przełamania impasu w relacjach, poprawa atmosfery i efektywności w realizacji zadań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Integracja całego zespołu.
 • Zwiększenie świadomości indywidualnej i zespołowej.
 • Zwiększenie zaangażowania.
 • Lepsze poznanie siebie i siebie nawzajem.
 • Doskonalenie komunikacji i współpracy.
 • Budowanie pozytywnych relacji w zespole w oparciu o wzajemne zaufanie – ułatwiające komunikację między ludźmi.
 • Integracja zespołu polegająca na wspólnym realizowaniu razem wyznaczonych celów w oparciu o fundamentalne wartości.
 • Dostarczenie dobrych, przyjemnych wspomnień związanym ze wspólnym działaniem i kotwiczenie tego stanu tak, aby po powrocie do pracy można było łatwo się do niego odwołać.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW- 2 DNI

 

Warsztaty integracyjne  „Lepiej Razem ” mają charakter coachingu zespołowego. Zawierają ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności. Metoda warsztatów to nowoczesne sposoby  skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się m.in. elementy programowania neurolingwistycznego, wiedza o mózgu, psychologia pozytywna, testy obserwacyjne, dyskusja, refleksja osobista, praca z metaforą czy filmem inspirującym, wykorzystanie języka wspierającego zmianę i w końcu permanentne budowanie poczucia własnej wartości to wszystko i jeszcze więcej w praktyce gwarantuje wysoką efektywność szkolenia. Ważnym elementem całości jest fakt, że trener podąża za procesem grupowym i jako wnikliwy obserwator adekwatnie reaguje i na bieżąco dostosowuje program do potrzeb uczestników

 

Wybrane elementy warsztatów:

 • Stworzenie warunków do wspólnej pracy i nauki– poznanie się, przedstawienie intencji warsztatu przez trenera i oczekiwań uczestników
 • Kim jesteś w zespole? - Okazja do odkrycia zasobów, o których w pracy raczej rzadko rozmawiamy, możliwość jasnej bezpośredniej komunikacji budującej zaufanie. Poznajemy się lepiej, rozumiemy się lepiej i lepiej się komunikujemy.
 • Odkrywanie indywidualnych talentów i mocnych stron - Ugruntowanie indywidualnych mocnych stron. Zapoznanie z nimi zespołu.
 • Co robimy jako zespół? - Rozwój zespołu i zwiększenie ilości narzędzi. Przyjrzenie się temu co mamy jako zespół, a co jeszcze chcemy i możemy rozwijać.
 • Koło współpracy- Wybór obszarów, które uczestnicy identyfikują jako ważne w pracy. Możliwośćzaplanowania zmian, za które uczestnicy biorą odpowiedzialność.
 • Dociekanie w parach - Poprzez głębokie pytania dotykamy potencjalny lęków i blokad w komunikacji i codziennej pracy. Tworzymy przestrzeń na głębokie wglądy osobiste i refleksyjną wymianę doświadczeń zarówno w parach jak i całym gronie uczestników.
 • Dlaczego warto przełączać? Czyli z jakiego powodu jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie? Test 12 G czyli 12 pytań specjalnie zaprojektowanych przez Instytut Gallupa.Każdy z uczestników będzie miał okazję odpowiedzieć na te pytania indywidualnie, jak i na forum grupy przedyskutować uzyskane rezultaty. Ćwiczenie wspomaga kierunek kultury organizacyjnej firmy.
 • Organizacja jako system - Celem ćwiczenia jest pokazanie, że wszyscy pracownicy organizacji tworzą wzajemny system powiązań. System, którypermanentnie ulega zmianom i wpływom. Wnioskowanie – dobre relacje i wzajemne zaufanie prowadzą do zrównoważonego rozwoju całego systemu jakim jest organizacja. W tym miejscu rozwijamy temat co buduje relacje? I czym jest zaufanie?
 • Zarządzanie emocjami a budowanie relacji w zespole - Uczestnicy poznając takie pojęcia jak neurony lustrzane, paleta emocji, zasobny stan wewnętrzny robią pierwszy krok w świadomym zarządzaniu i projektowaniu swojego „wewnętrznego poczucia”. Ma to bezpośrednie przełożenie na budowanie atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy zespołowej i efektywnej sprzedaży.
 • Wartości zespołowe : „Piekielna organizacja” - ćwiczenie w małych grupach:Cel – poznanie tego co ważne na głębszym poziomie – kształtowanie kultury organizacyjnej i budowanie długoterminowych relacji między członkami zespołu
 • Feedback F2F – Przekazywanie informacji zwrotnej Zastosowane ćwiczenia to doskonała okazja do uruchomienia bezpośredniej komunikacji w bezpiecznej i miłej atmosferze. Budowanie fundamentów zaufania.
 • Karty Dixit - Wykorzystując symboliczny charakter ćwiczenia wspomagamy uczestników w podzieleniu się i nazwaniu swoich stanów, potrzeb, refleksji, wątpliwości skupiających się wokół nowej sytuacji zawodowej.
 • Podsumowanie i praca z autoreflekcją – „Co biorę dla siebie” z warsztatów? Okazja do chwili autorefleksji poprzez procedurę 3 pytań coachingowych. Jak myślisz o sobie jako o członku zespołu to: z czym warto się już rozstać? Co warto kontynuować? Jakie nowe zachowania warto zacząć stosować, żeby mocniej grać do jednej bramki?

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci