STRATEGIA SPRZEDAŻY I WPROWADZENIE NOWYCH PRODUKTÓW DO OFERTY

Plan działań dla Twojej firmy - Szkolenie warsztatowe

 • Jak sprzedawać więcej i zyskowniej?
 • Jak pozyskać nowych klientów?
 • Jak mądrze rozszerzyć ofertę nie kanibalizując dotychczasowej sprzedaży?
 • Skorzystaj ze szkolenia warsztatowego i przygotuj z naszą pomocą strategię i plan działań dla Twojego biznesu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Nauczysz się:

 • Gdzie szukać dodatkowej sprzedaży dla Twojej firmy
 • Jak i po co prowadzić klasyfikację działań sprzedażowych?
 • Jak przygotować segmentację klientów i Twojego portfolio
 • Jak kalkulować i przedstawiać oferty Twoim klientom, aby nie skupiać się na cenie
 • Jak unikać obniżek cen i udzielania nieopłacalnych rabatów

Przećwiczysz:

 • Klasyfikowanie działań sprzedażowych i klientów
 • Analizowanie otoczenia rynkowego i ofertowanie produktów
 • Zasady efektywnego rabatowania
 • Jak efektywnie realizować strategię sprzedaży poprzez Twój zespół handlowy
 • Planowanie działań metodą AWD

Otrzymasz:

 • Przykłady z praktyki prowadzącego
 • Draft strategii dla Twojego biznesu
 • Konkretne porady do zastosowania w Twojej sytuacji biznesowej
 • Zestaw materiałów szkoleniowych
 • Materiały – niespodziankę po szkoleniu

Metodologia prowadzenia zajęć:

Wiedza przekazana w przystępny sposób przez praktyka

„ Z życia wzięte” - przykłady rozwiązań z praktyki


Ćwiczenia warsztatowe indywidualne i w grupach


Moderowana dyskusja i wymiana doświadczeń


Elementy prezentacji multimedialnych


Praca z flipchartem

DLA KOGO:

 • Właściciele MŚP
 • Osoby zarządzające firmą lub gałęzią biznesu
 • Kierownicy działów sprzedaży i marketingu
 • Dyrektorzy i kierownicy działów posiadających zespoły
 • Pracownicy działów HR, rekruterzy

Plan warsztatów ( 2 dni ):

 • Klasyfikacja obecnych działań sprzedażowych Twojej firmy pod kątem:

  • Transakcji handlowych

  • Dystrybucji

  • Klientów i ich segmentacji

  • Rentowności i kontrybucji

  • Efektywności prowadzonych działań

  • Efektywności zespołów sprzedażowo-marketingowych

 

 • Analiza obecnej oferty handlowej i komunikacji marketingowej

  • Rewizja rentowności obecnych działań

  • Określenie głównych źródeł przychodu

  • Określenie kontrybucji

  • Ofertowanie

 • Wprowadzenie nowych elementów do oferty

  • Analiza zasadności launcu i potencjalnych przychodów

  • Analiza USPs (Unique Selling Proposition - wyróżników)

  • Wypracowanie najskuteczniejszych mechanizmów handlowo-marketingowych

  • Kluczowe KPIs –mierniki efektywności działań

 • Strategia sprzedaży

  • Określenie celów

  • Identyfikacja najbardziej rentownych obszarów ( obecnych i potencjalnych)

  • Określenie sposobów pozyskania dodatkowych klientów

  • Dopasowanie strategii

  • Opracowanie taktyki działań sprzedażowo-marketingowych metodą AWD

 • Przygotowanie do realizacji

  • Strategia sprzedaży a kompetencje zespołów sprzedażowo-marketingowych

  • Przegląd I analiza dostępnych zasobów

  • Ustawienie celów

  • Raportowanie, monitoring i analiza wyników

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci