ZAAWANSOWANY MANAGER - PROFESJONALNY SZEF

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE I KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM

 • Czy miewasz poczucie, że podwładni Cię nie rozumieją a rezultat ich pracy odbiega od tego, którego się spodziewałeś?
 • Czy znasz ból przekazywania trudnych i niepopularnych decyzji, wprowadzania zmian, na które podwładni reagują oporem?
 • Czy chcesz sobie lepiej radzić z narzekaniem pracowników na nowe zadania lub decyzje z centrali?
 • Czy trudno Ci jest wyciągnąć konsekwencje personalne lub zwolnić pracownika, który nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań?
 • Czy chcesz poznać sposoby jak zmotywować pracownika nie mając do dyspozycji dodatkowych środków finansowych?
 • Czy chciałbyś rozwijać kompetencje zespołu nie mając funduszy na szkolenia?

 

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco nawet na jedno z powyższych pytań to szkolenie jest dla Ciebie!

 

Nauczysz się:

 • Jaka tworzy się zespół i jaka jest rola managera
 • Jak wejść do nowego zespołu jako szef i budować swój autorytet
 • Jak skutecznie zarządzać przez cele
 • Jak rekrutować i wdrażać do pracy nowych pracowników
 • Jak przygotować się do zwolnienia pracownika i kiedy zwalniać

Przećwiczysz:

 • Wyznaczanie i komunikowanie celów i monitorowanie ich realizacji metodą AWD
 • Przekazywanie trudnych decyzji i prowadzenie trudnych rozmów
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Jak motywować Twój zespół w sposób pozafinansowy
 • Exposé szefa i prowadzenie spotkań z Twoim zespołem

Otrzymasz:

 • Przykłady z praktyki prowadzącego
 • Narzędzia do wykorzystania w pracy
 • Konkretne porady do zastosowania w Twojej sytuacji zawodowej
 • Zestaw materiałów szkoleniowych
 • Materiały – niespodziankę po szkoleniu

Metodologia prowadzenia zajęć:

Wiedza przekazana w przystępny sposób przez praktyka

„ Z życia wzięte” - przykłady rozwiązań z praktyki


Ćwiczenia warsztatowe indywidualne i w grupach

Moderowana dyskusja i wymiana doświadczeń


Elementy prezentacji multimedialnych


Praca z flipchartem

DLA KOGO:

Dla osób które:

 • piastują stanowisko kierownicze i mają już swój zespół
 • chcą poprawić swoją obecną efektywność w zarządzaniu zespołem
 • zmieniają zespół w ramach organizacji lub miejsce pracy
 • dopiero obejmą swój pierwszy team w niedalekiej przyszłości

Dla osób, które prowadzą negocjacje cen sprzedaży i warunków sprzedaży z klientami np.

 • Product Managerowie
 • Marketing Managerowie
 • Pricing Managerowie
 • Specjaliści i asystenci wspomagający działy sprzedaży i marketingu

PROGRAM 3 DNI:

 1. Komunikacja szefa z zespołem

 • Jak wejść jako szef do nowego zespołu

 • Jak skutecznie wprowadzić lub zmienić zasady w dotychczasowym zespole

 • Exposé szefa

 • Szef z ludzką twarzą

 1. Zarzadzanie przez cele

  • Strategia firmy a zespół

  • Strategia a cele

  • Cele firmy a cele działów i zespołów

  • Wyznaczanie celów działu, indywidualnych, po klientach

  • Metoda SMART

  • Plany działania z klientami – dlaczego warto mieć KAP (Key Account Plan)

 1. Monitoring celów

 2. Key Performance Indicators - mierniki sukcesu i oceny pracy podwładnych

 3. Zasady analizowania danych

 4. Cele ilościowe a cele jakościowe

 5. Okresy analityczne – YTD, MTD, MAT, Dzień, Miesiąc, Kwartał

 6. Business Review

 7. Metoda AWD i Action Plan

 8. Ewaluacja realizacji celów z pracownikami

 9. Brak wyników i co dalej?

 1. Zarządzanie zespołem

  • Model zarządzania sytuacyjnego

  • Sprawdzanie kompetencji pracownika

  • Delegowanie

  • Gotowość pracowników do realizacji zadań

  • Pułapki przy rekrutacji pracowników – brief a rzeczywistość – jak uniknąć pomyłek?

  • Onboarding

  • Ocena okresowa, rola feedbacku i metody rozwoju pracowników

 1. Motywowanie i nagradzanie pracowników

  • Rodzaje motywacji

  • Hierarchia potrzeb a wpływ szefa

  • Finansowe i pozafinansowe metody motywowania pracowników

  • Algorytm rozmowy z docenianym podwładnym

  • Kaskadowanie jako element sprzyjający motywacji

  • Najczęstsze błędy w strukturach systemów premiowych

  1. Trudne sytuacje w pracy szefa

   • Problematyczni pracownicy i sankcje pracownicze – jak prowadzić rozmowy?

   • Jak przekazywać trudne decyzje?

   • Narzekający podwładni – jak to zmienić?

   • Zwalnianie pracowników

   • Proces przygotowawczy

   • Standardy zwalniania pracowników

   • Komunikacja z pracownikiem i z zespołem

   • Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów i procesów ze zwalnianymi pracownikami

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci