fbpx

ROZWIŃ POTENCJAŁ LIDERA

SZTUKA PRZYWÓDZTWA

Uczestnicy szkolenia opanują najważniejsze elementy sztuki skutecznego przywództwa oraz poznają narzędzia umożliwiające efektywne i skuteczne kierowanie zespołem. Szkolenie prowadzone jest metodą Experiential Learning.

 • Jak sprzedawać więcej i zyskowniej?
 • Jak pozyskać nowych klientów?
 • Jak mądrze rozszerzyć ofertę nie kanibalizując dotychczasowej sprzedaży?
 • Skorzystaj ze szkolenia warsztatowego i przygotuj z naszą pomocą strategię i plan działań dla Twojego biznesu.

Metodologia prowadzenia zajęć:

Ćwiczeń praktycznych (indywidualnych i zespołowych

Prezentacji multimedialnej i filmów


Mini wykładów i dyskusji moderowanej


Symulacji i praktycznych i projektow zespołowych


Omówień trenerskich i wyciągania praktycznych wniosków

DLA KOGO:

Dla menadżerów chcących rozwijać swój potencjał przywódczy i doskonalić sztukę skutecznego przywództwa w działaniu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać i definiować swoje silne strony i obszary do rozwoju jako lidera
 • Twórczo wykorzystywać swój potencjał przywódczy w praktycznym działaniu
 • Używać różnych stylów przywódczych w zależności od potrzeb i celów działania
 • Koncentrować się w swoim działaniu na zespole, jednostce i zadaniu
 • Twórczo wykorzystywać swój potencjał przywódczy w praktycznym działaniu
 • Skutecznie stosować informację zwrotną jako narzędzie rozwijania jednostek i zespołu

Szkolenie jest realizowane w formie praktycznych warsztatów w oparciu o metodologię uczenia się przez doświadczenie (Experiential Learning). Oznacza to, że uczestnicy podczas szkolenia będą przechodzić przez następujące etapy uczenia się i rozwoju: wykonanie zadania (ćwiczenia), analiza procesu i feedback, sformułowanie wniosków i implementacja (przeniesienie wniosków na sytuację i praktykę biznesową firmy).

(2 DNI x 8 h =16 godzin dydaktycznych)

 

DZIEŃ 1

 

Moduł I “Potencjał lidera”

 

 • Czym jest potencjał lidera ?

 • Wiedza, umiejętności i talenty lidera

 • Silne strony i obszary do rozwoju

 • Cele i wyzwania lidera oraz jego zespołu

 • Ćwiczenie praktyczne „Tarcza potencjału lidera

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest uświadomienie sobie przez lidera silnych stron i obszarów do rozwoju umiejętności przywódczych.

 

Moduł II “Od menedżera do lidera”

 

 • Jak z menedżera stać się przywódcą ?

 • Model przywództwa Michaela Watkinsa

 • Co naprawdę robią menedżerowie i liderzy ?

 • Ćwiczenie praktyczne „Ścieżka menedżera i lidera

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie dynamiki procesu rozwoju i działania menedżera i lidera.

 

 

Moduł III “Potencjał w osobowości lidera”

 

 • Typy preferencji osobowościowych (model MBTI)

 • Osobowość lidera i członków jego zespołu (autodiagnoza MBTI)

 • Jak być elastycznym w relacjach z podwładnymi mimo różnic osobowościowych ?

 • Ćwiczenie praktyczne „Be more flexible – Creative Project

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest uświadomienie sobie roli autorytetu menedżera i jego wpływu na efektywność pracy zespołu.

 

Moduł IV “Wartości jako filary potencjału lidera”

 

 • Wartości wyznawane przez lidera

 • Wartości lidera a wartości organizacji – spójność czy konflikt ?

 • Jak przezwyciężyć konflikt wartości ?

 • Wartości na poziomie zachowań lidera i jego podwładnych

 • Ćwiczenie praktyczne „Moje wartości w działaniu

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest wypracowanie spójnego systemu wartości lidera i jego zespołu.

 

DZIEŃ 2

 

Moduł V “Style przywódcze w praktyce działania lidera”

 

 • Model Wszechstronnego Przywództwa (Versatile Leadership)

 • Autodiagnoza własnych stylów przywódczych

 • Zastosowanie poszczególnych stylów przywódczych w działaniu lidera

 • Jeden czy wiele stylów przywódczych ?

 • Ćwiczenie praktyczne „Mapa stylów przywódczych

 • Omówienie oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie i uświadomienie sobie własnego stylu/stylów przywódczych i nabycie umiejętności ich stosowania w praktyce kierowania zespołem.

 

Moduł VI “Potencjał lidera wobec zespołu, jednostki i zadania”

 

 • Model Johna Adaira : Zespół –jednostka - zadanie

 • Koncentracja lidera na wspieraniu trzech kluczowych obszarów

 • Konsekwencje braku wsparcia poszczególnych obszarów

 • Ćwiczenie praktyczne „Creative Challenge

 • Omówienia oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie modelu wspieranie kluczowych obszarów działania lidera w zakresie: zespół – jednostka – zadanie.

 

Moduł VII “Potencjał lidera w praktycznym działaniu”

 

 • Lider i jego zespół w sytuacji zmiany organizacyjnej

 • Lider i zespół wobec nowych wyzwań rozwojowych

 • Punkty krytyczne i zagrożenia w działaniu lidera i jego zespołu

 • Ćwiczenie praktyczne “Leadership in Action

 • Omówienia oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie zasad i metod działania lidera w sytuacji zmiany i nowych wyzwań.

 

 

Moduł VIII “Siła informacji zwrotnej w pracy lidera i jego zespołu”

 

 • Informacja zwrotna, ocena, krytyka, dyscyplinowanie podwładnych (istotne różnice)

 • Zasady i metody „sztuki feedbacku” (zrównoważona informacja zwrotna)

 • Kiedy informacja zwrotna jest konstruktywna ?

 • Wpływ informacji zwrotnej na rozwój zespołu i jego efektywność

 • Motywowanie za pomocą informacji zwrotnej

 • Skuteczne techniki „feedbacku” (indywidualne i zespołowe)

 • Ćwiczenie praktyczne „Effective Feedback

 • Omówienia oraz wnioski i ich implementacja na praktykę biznesową

 

Cel modułu

Celem tego modułu jest poznanie zasad i metod efektywnej informacji zwrotnej jako ważnego narzędzia pracy lidera i jego zespołu.

 

 

 

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci