fbpx

POCZĄTKUJĄCY MANAGER

Od kolegi do szefa czyli podstawy kompetencji kierowniczych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy szkolenia opanują najważniejsze zasady skutecznego przywództwa oraz poznają techniki i narzędzia umożliwiające efektywne i skuteczne zarządzanie zespołem.

Nauczysz się:

 • Jaka tworzy się zespół?
 • Jak przejść z roli kolegi do roli przełożonego?
 • Jaka jest rola managera w zespole i jego zadania?
 • W jaki sposób budować swój autorytet?
 • W jaki sposób komunikować się ze współpracownikami i budować motywację?

Przećwiczysz:

 • Wyznaczanie i komunikowanie celów i monitorowanie ich realizacji
 • Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
 • Udzielanie feedbacku
 • Sposoby motywowania Twojego zespołu
 • Exposé szefa i prowadzenie spotkań z Twoim zespołem

Otrzymasz:

 • Przykłady z praktyki prowadzącego
 • Narzędzia do wykorzystania w pracy
 • Konkretne porady do zastosowania w Twojej sytuacji zawodowej
 • Zestaw materiałów szkoleniowych
 • Materiały – niespodziankę po szkoleniu

Metodologia prowadzenia zajęć:

Wiedza przekazana w przystępny sposób przez praktyka

„ Z życia wzięte” - przykłady rozwiązań z praktyki


Ćwiczenia warsztatowe indywidualne i w grupach


Moderowana dyskusja i wymiana doświadczeń


Elementy prezentacji multimedialnych


Praca z flipchartem

DLA KOGO:

Dla osób które od niedawna zarządzają zespołem lub dopiero obejmą swój pierwszy team w niedalekiej przyszłości:

RAMOWY PROGRAM ( 3 DNI x 8 h):

 1. Ja w roli managera
  • Budowanie naturalnego autorytetu managerskiego
  • Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne w nowej roli?
  • Jak przejść z roli kolegi do roli przełożonego?
  • Budowanie wiary w siebie i pewności w roli przełożonego
  • Różne style kierowania zespołem a o osobiste predyspozycje managera
 2. Delegowanie, wyznaczanie celów i monitoring realizacji
  • Jak delegować zadania?
  • Zasady przedstawiania i wyznaczania zadań i celów
  • Metoda AWD w pracy managera
  • Narzędzia do wyznaczania celów i monitoringu realizacji
  • Jak monitorować realizację celów i kiedy reagować?
  • Wsparcie w trakcie realizacji i w sytuacjach trudnych
  • Tolerancja i otwartość na błędy
  • Znaczenie psychologiczne pochwały i uznania sukcesu pracownika
  • Rozwój podwładnych poprzez delegowanie
  • Rola oceny okresowej
 3. Planowanie pracy managera i zespołu
  • Strategia firmy a cele działów i zespołów
  • Znaczenie planowania, integracja współpracowników w proces planowania
  • Zadanie ważne czy pilne – różnice?
  • Efektywne wykorzystanie czasu pracy
  • Regularne spotkania 121 i zespołowe – dlaczego są ważne?
  • Etapy działania: plan miesiąca, tygodnia i dnia
  • Checklista i praca terminarzem, czas na zadania osobiste
 4. Motywacja
  • Co motywuje ludzi? – motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  • Rola managera w motywowaniu swojego zespołu
  • Rola managera w inspirowaniu i motywowaniu zespołu
  • Indywidualne strategie motywacji a pracownik
  • Zainteresowanie i szacunek jako fundament motywacji
  • Rola pochwały i krytyki
  • Z czego rodzi się brak motywacji? -Jak unikać najczęstszych błędów
  • Jak nagradzać pracowników?
 5. Trudne rozmowy z pracownikami
  • Pytania i parafrazy – narzędzia skutecznego słuchania
  • Stawianie granic
  • Sztuka odmawiania czyli szefowskie „nie”
  • Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. 6. Rola informacji zwrotnej w pracy managera i jego zespołu
  • Informacja zwrotna a ocena i krytyka - różnice
  • Kiedy informacja zwrotna jest konstruktywna i motywująca ?
  • Wpływ feedbacku na rozwój zespołu i jego efektywność
  • Zasady i techniki udzielania informacji zwrotnej
  • Ćwiczenie „Efektywny Feedback”
  • Omówienie wniosków i ich implementacja na praktykę biznesową

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci