fbpx

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

IDENTYFIKACJA TALENTÓW I RÓL ZESPOŁOWYCH METODĄ GALLUPA

Najważniejszym zasobem w każdej organizacji są ludzie, bowiem to ich nastawienie do realizacji powierzonych zadań i zmian zachodzących w organizacji będzie ostatecznie decydującym kryterium osiągnięcia sukcesu. Dlatego zarządzanie talentami, obok zarządzania efektywnością oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, uznaje się za jedno z trzech głównych wyzwań strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w najbliższej przyszłości.

Czy wiesz, że korzystając ze swoich talentów i tego w czym masz szansę być najlepszy, możesz działać z łatwością i bez napinania? Ponieważ talent to Twój naturalny sposób reagowania na określonego rodzaju informacje, sytuacje i ludzi.

Talentem nazywamy każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie. Dobrze zdiagnozowany talent może być w umiejętny i produktywny sposób wykorzystany w organizacji i w dużej mierze przyczynić się do odniesienia przez nią sukcesu rynkowego. Najsilniejsze i najbardziej dominujące talenty danej osoby mają bowiem największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia. Dlatego też warto wiedzieć jakie predyspozycje indywidualne mają osoby w zarządzanym przez nas zespole i jak najlepiej przełożyć je na działania w grupie, którą kierujemy, aby odnieść sukces.

 Wg teorii Gallupa talenty posiadamy wszyscy. Instytut Gallupa, prowadzący od 40 lat badania na temat talentów potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej.

Opracowany przez Instytut Gallupa model StrenghtsFinder, mierzy 34 cechy zwane talentami, określające mocne strony i predyspozycje każdej osoby indywidualnie, a także predyspozycje do pełnienia określonych ról w zespole. 5 z nich może odpowiadać za dominujące wzorce naszego zachowania, myślenia i odczuwania.

Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów. Konkretne kombinacje talentów predestynują nas bowiem do określonego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym do lepszych osiągnięć w danych dziedzinach.

Jeśli chcesz:

  • pomocy w diagnozie i analizie swoich własnych talentów
  • lepiej zrozumieć naturalne predyspozycje Twoich pracowników, aby efektywniej przełożyć je na realizację zadań w Twoim biznesie
  • sprawdzić czy wybrany kandydat będzie pasował do Twojego zespołu i zadań, które planujesz przed nim postawić

Pomożemy Ci zidentyfikować talenty Twojego zespołu analizując predyspozycje Twoich pracowników i ich ról zespołowych metodą Gallupa.

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci