ZARZĄDZANIE KLUCZOWYMI KLIENTAMI

wprowadź NOWOCZESNY I EFEKTYWNY PROCES W TWOJEJ FIRMIE

Gdy znaczna część przychodów ze sprzedaży zależy od wąskiej grupy strategicznych klientów:

  • błędna klasyfikacja klientów
  • niedostosowana strategia sprzedaży
  • niepełny obraz rentowności współpracy

mogą spowodować, że potencjał biznesowy nie zostanie w pełni wykorzystany, a konkurencja osiągnie więcej niż my.

Receptą na sukces jest wprowadzenie nowoczesnej polityki zarządzania relacjami z kluczowymi klientami. Jej postawy to:

prawidłowa analiza perspektyw i zyskowności klientów
optymalne wykorzystanie zasobów i możliwości firmy
Z dopasowania możliwości i zasobów przedsiębiorstwa do zmieniających się potrzeb wybranej grupy strategicznych klientów rodzą się zwycięskie strategie.
Zabezpieczają one na długie lata zyskowność i pozycję rynkową firmy.

Z nami:

  • stworzysz nowoczesny proces zarządzania kluczowymi klientami w Twojej organizacji
  • przygotujesz Twój zespół do jego realizacji
Segmentacja i rentowność  Strategia Zespół
Analiza rentowności i kontrybucji Opracowanie strategii sprzedażowo-marketingowej Weryfikacja kompetencji zespołu
Segmentacja klientów i klasyfikacja klientów strategicznych Strategia dystrybucyjna i channel management Przygotowanie do prowadzenia spotkań handlowych i negocjacji cenowo-produktowych
Optymalizacja procesow biznesowych istotnych dla obsługi klientów strategicznych Opracowanie wskaźników rentowności i narzędzi mierzących realizację strategii Szkolenia z analizy danych, tworzenia planów działań ( metoda AWD) i matematyki sprzedaży
Zarządzanie warunkami handlowymi i optymalizacja zapisów kontraktowych Opracowanie dashboardów integrujących wskaźniki do analizy biznesu Przygotowanie do spotkań Top to Top i negocjacji rocznych poprzez (metoda KAP)

Zobacz także

Zobacz dla kogo pracowali nasi eksperci